Pierwsze przedszkole

sportowo-tenisowo-

-językowe w Opolu

Język Angielski,

Niemiecki, Hiszpański

Oferta Programowa

Nasze Przedszkole to przede wszystkim miejsce przyjazne Dzieciom, w którym mogą liczyć na zrozumienie i  wspaniałe warunki do zabawy i nauki.

 

Wiek przedszkolny to dla Małego Człowieka czas ciągłego odkrywania, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. To wspaniały okres w życiu, w którym wszystko jest możliwe, a zainteresowanie Światem jest niczym nie ograniczone.

 

Obserwacja i mądre wspieranie rozwoju przez trzy przedszkolne lata jest ważnym zadaniem zarówno Rodziców jak i Pedagogów, którego efekty zaprocentują w przyszłości lepszym startem Dziecka w rzeczywistość szkolną.

 

Oferta Naszego Przedszkola jest bardzo bogata. Składają się na nią specjalnie dostosowane do wieku dziecka zajęcia, mające na celu jak najlepsze wspieranie jego rozwoju. W zależności od grupy wiekowej, zajęcia stopniowo zmieniają swój charakter – tak, aby w efekcie  jak najlepiej przygotować Przedszkolaka do pełnienia roli Ucznia.

 

Zajęcia opierają się na metodach aktywnych, inspirujących dzieci do twórczego działania, praktycznego doświadczania i rozwijania własnej kreatywności. W pracy wykorzystujemy elementy  metod aktywizujących, m.in.:  pedagogiki Marii Montessori, Celestyna Freineta, twórcze metody aktywności ruchowej,  pedagogikę zabawy oraz kinezjologię edukacyjną Dennisona.

 

W poznawaniu świata przyrody pomaga nam stosowanie metody IBSE - Inquiry Based Science Education – polegającej na nauczaniu przez badanie.

W kształtowaniu osobowości i umiejętności społecznych wykorzystujemy tutoring rówieśniczy. Niezmiernie ważnym elementem pracy w Naszym Przedszkolu są zajęcia językowe . Stoimy na stanowisku, że miłość i szacunek do języka polskiego oraz motywację do nauki języka obcego należy kształtować już od najmłodszych lat.

 

W nauczaniu języka angielskiego opieramy się na metodzie CLIL - Content and Language Integrated  polegającej na praktycznym stosowaniu języka obcego jako narzędzia komunikacji. Wprowadzamy również elementy języka hiszpańskiego

i niemieckiego. W Naszym Przedszkolu rozwijamy w dzieciach zaciekawienie nowoczesnymi technologiami, uczymy właściwego i bezpiecznego korzystania

z dobrodziejstw IT, prowadząc zajęcia z wykorzystaniem tabletów oraz monitorów  interaktywnych. Codzienną pracę pedagogiczną wzbogacamy o nowoczesne podejście do aktywności ruchowej – dysponując własną salą gimnastyczną odważnie wprowadzamy dzieci w świat sportu.

 

OFERTA SZCZEGÓŁOWA

 

W tygodniowym planie zajęć znajdują się:

 • zajęcia dydaktyczne – przygotowujące do podjęcia nauki w szkole,
 • codzienne zajęcia języka angielskiego, w tym Fun –English, angielski w praktyce
 • zabawy z językiem hiszpańskim, niemieckim lub innym - na życzenie rodziców
 • zajęcia IT z wykorzystaniem tabletów
 • zróżnicowane zajęcia sportowe, w tym szkółka tenisowa, piłka nożna
 • szachy, ośrodki zainteresowań, gry planszowe
 • rytmika, zajęcia umuzykalniające, ruch rozwijający
 • Outdoor Education – zajęcia w terenie z językiem angielskim
 • zajęcia artystyczne z elementami dramy, muzykowania metodą Carla Orffa, kształtowanie zdolności wokalnych
 • szeroki wybór działań plastycznych – w tym: ceramika, Art-Decor, mini-rzeźba
 • kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, m.in.: poprzez zajęcia kulinarne, Małe Kuchcikowo
 • zajęcia z logopedą, pedagogiem
 • zabawy kształtujące umiejętności społeczne oraz wspierające osiąganie dojrzałości szkolnej.

 

 

 

OFERTA PROGRAMOWA

Zajęcia programowe

w tygodniowym planie zajęć

• zajęcia dydaktyczne

• zajęcia języka angielskiego

• zajęcia języka niemieckiego

• zajęcia języka hiszpańskiego

• zajęcia IT

• zróżnicowane zajęcia sportowe

• zajęcia artystyczne

• rytmika, zajęcia umuzykalniające

• Outdoor Education

• zajęcia kulinarne

• zajęcia z logopedą, pedagogiem

• zabawy kształtujące umiejętności

  społeczne oraz wspierające osiąganie

  dojrzałości szkolnej.

Zajęcia

dydaktyczne

Zajęcia

sportowe

 

Zajęcia

artystyczne

 

Zajęcia

rozwijające

• małe Kuchcikowo,

• zabawy kształtujące umiejętności

  społeczne oraz wspierające osiąganie

  dojrzałości szkolnej

• szachy, ośrodki zainteresowań

• gry planszowe

• zajęcia z logopedą, pedagogiem

• zajęcia metodą Marii Montessori

Informacje dotyczące zapisów można uzyskać

pod nr telefonu tel. 577 404 922

Zapraszamy również na stronę www.nasza.szkola.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA

45-222 Opole, ul. Chabrów tel./fax 77 455 68 66